Book Appointment
X

Choose location for Appointment


Archive for Category: Risks of Varicose Veins

varicose veins

వేరికోస్ వేయిన్స్ యొక్క ప్రమాదాలు

సాధారణంగా కాళ్ళ పైన లేదా ఇతర ప్రదేశాలలో ఉబ్బుగా, మెలితిరిగి నీలిరంగులో వుండే నరాలనే వేరికోస్‌ వేయిన్స్‌గా మనలో చాలా మంది గుర్తిస్తారు. వేరికోస్ వేయిన్స్ అన్ని వేళలా కంటికి కనిపిస్తాయని మీరు నమ్ముతున్నారా? మీ కంటికి కనిపించకుండా కూడా అవి ఉనికిలో ఉండగలవా? దాగివున్న వేరికోస్‌ వేయిన్స్‌ని కలిగివుండటం సాధ్యమేనా? దీనికి జవాబు...

Read More
varicose veins problems

நிணநீர் வீக்கம் உங்கள் வாழ்வை பாதிக்குமா?

நிணநீர் வீக்கம் என்பது ஒரு நாள்பட்ட நிலை ஆகும். இது ஒரு இயலாமையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, பெரும்பாலான சூழல்களில், இது உங்களது வழக்கமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்வதிலிருந்து உங்களை தடுத்திடும். எனினும், இந்நிலை உங்களை மிகவும் பலவீனமடையச் செய்து, அதனால் நீங்கள் உங்களது வாழ்வின் பல அம்சங்களை மாற்றி...

Read More
varicose veins

“লুকানো”ভেরিকোজ শিরাগুলি বিপদ এর কারণ

আমাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই ভেরিকোজ শিরাগুলি ফোলা, বাঁকানো, নীলাভ হয় এবং শিরাগুলিকে সাধারণত পায়ে বা অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়। আপনি কি নিশ্চিত যে ভেরিকোজ শিরা সবসময় দৃশ্যমান হয়? এটি কি পায়ে না দেখতে পেয়েও হতে পারে? ভেরিকোজ শিরা লুকানো সম্ভব?...

Read More
varicose veins

“மறைந்திருக்கும்” வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் நோயின் அபாயங்கள்

நம்மில் பெரும்பாலானோர், வெரிகோஸ் வெயின்ஸை கால்களில் அல்லது பிற பகுதிகளில் காணப்படக்கூடிய வீங்கிய, முறுக்கப்பட்ட, நீலநிற நரம்புகளாக அடையாளம் காண்கிறோம். வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் எப்போதுமே கண்களுக்கு புலப்படும் என உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியுமா? உங்களால் காண முடியாத நிலையிலும் அவை தோன்றக்கூடுமா? வெளியே தெரியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் ஏற்படுவது சாத்தியமா? இதற்கான...

Read More
stages of venous disease

Venous problems and Cellulitis: Is there a link between the two?

Recently, you have noticed that the skin on one or both of your legs has become red, swollen, rashy, and often painful. It is probable that you may have been diagnosed with ‘cellulitis’, a common infection caused by bacteria...

Read More
varicose veins

ভেরিকোজ শিরা এবং রক্ত জমাট বাঁধার মধ্যে সম্পর্ক:

ভ্যারিকোজ শিরা সাধারণ জনগণের মধ্যে সর্বদা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা জটিলতার সাথে সম্পর্কিত নয়। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে ভেরিকোজ শিরা রোগীদের গভীর শিরা থ্রম্বোসিস (DVT), বা রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা থাকে যা শরীরের গভীর শিরাগুলির মধ্যে একটিতে তৈরি...

Read More
varicose veins

ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು

ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಉಬ್ಬುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಸಹ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.  ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ,...

Read More
varicose veins

ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳೊಂದಿಗಿನ ರೋಗಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಆಳವಾದ ರಕ್ತನಾಳದ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ (ಡಿ ವಿ ಟಿ) ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು...

Read More
varicose veins

ফোলা শিরায় EVLA, RFA ও স্ক্লেরোথেরাপি – এই পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেছে কি?

আমরা যারা অনেকেই ফোলা শিরার চিকিৎসার জন্য এমন উপায় খুঁজি যা হবে ব্যথা-বেদনাহীন তারা হয়তো স্ক্লেরোথেরাপি ও অ্যাব্লেশন পদ্ধতির নাম শুনে থাকব হয়তো। শিরার এইসব কম বেদনাদায়ক চিকিৎসা থেকে যে-উপকারিতা পাওয়া যায় তা নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ থাকার জন্যই...

Read More

Branches

Home
Services
Doctors
Branches
Blog